Andrej Budai - svadobný kameraman - foto a video služby
01292020str

PR články, komerčné, Levice

Deväť krokov, ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rekvalifikácia je užitočným spôsobom, ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Po skončení zamestnania majú totiž mnohí ľudia pocit, že sa v inom obore, než v akom doteraz pôsobili, nedokážu uplatniť.

Deväť krokov, ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz

Absolvovaním rekvalifikačného kurzu si však človek nielen rozšíri obzory a vedomosti, ale aj značne zvýši šancu zaujať atraktívnych zamestnávateľov. A navyše bezplatne.

Základné informácie o projekte a podmienky získania príspevku
V rámci operačného programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom Ľudské zdroje funguje projekt RE-PAS (REkvalifikácia, Príležitosť A Spolupráca). Ide o unikátnu možnosť pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie zaškoliť sa a zvýšiť tak svoje šance uplatniť sa na trhu práce. Najväčšou motiváciou pre záujemcov je skutočnosť, že celý príspevok na rekvalifikáciu je hradený štátom.

Deväť krokov, ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz

Na to, aby sa človek o RE-PAS mohol uchádzať, musí splniť iba dve jednoduché podmienky:

  • byť uchádzačom o zamestnanie, t.j. byť evidovaný na ÚPSVaR
  • a za posledných 5 rokov nesmel absolvovať rekvalifikačný kurz s podobným zameraním ako ten, o ktorý sa uchádza.

Žiadosť uchádzača bude zamietnutá, ak:

  • má záujem o kurz zameraný na špeciálne manažérske kompetencie, projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a rekvalifikáciu realizovanú dištančnou formou,
  • je zároveň študentom vysokej školy externou formou.

Ako si vybaviť rekvalifikačný kurz?
Postup vybavenia rekvalifikačného kurzu na úrade práce sa môže zdať mätúci, no ak človek dodrží všetky potrebné náležitosti, nestretne sa s problémami.

1. Na začiatok si záujemca musí sám nájsť rekvalifikačný kurz so zameraním, ktoré je preňho lákavé. Ponuky je možné nájsť na úradoch práce, na internete, prípadne ich získať priamo od jednotlivých poskytovateľov a agentúr. K dispozícií sú napríklad účtovnícke kurzy, počítačové, lektorské kurzy, ale aj mnoho ďalších.

2. Od poskytovateľa si zistí termín začiatku daného kurzu.

3. Vyplní tlačivo “Požiadavka na rekvalifikáciu”, ktoré má dve hlavné časti (+ čestné vyhlásenie):

  • Časť A: túto časť vypĺňa uchádzač. Uvedie tu svoje osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie, predošlé pracovné skúsenosti a zdôvodní svoju požiadavku na rekvalifikáciu
  • Časť B: túto časť vypĺňa poskytovateľ rekvalifikačného kurzu. Uvedie tu svoje základné údaje, rovnako tiež všetky náležitosti spojené s kurzom (zameranie, termín a podobne).

4. Túto žiadosť je potrebné vyplniť a odovzdať s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom rekvalifikačného kurzu, aby ju úrad práce stihol posúdiť a eventuálne schváliť.

5. Ak ÚPSVaR žiadosť schváli, s uchádzačom uzavrie zmluvu o poskytnutí príspevku.

6. Toto potvrdenie zašlete poskytovateľovi rekvalifikačného kurzu, pre ktorého to znamená, že na kurz môžete nastúpiť a neplatíte nič.

Absolvovanie kurzu a potrebné úkony
Priebeh rekvalifikácie je pomerne priamočiary.

7. Aby mal uchádzač nárok na preplatenie, musí na kurz nastúpiť v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom. Rovnako je tiež dôležité, aby ho absolvoval v celom rozsahu. Predčasne ukončiť rekvalifikáciu môže iba v vážnych dôvodov (najmä zdravotných či osobných).

8. Po úspešnom ukončení rekvalifikácie má absolvent kurzu už iba jedinú povinnosť. Od poskytovateľa rekvalifikácie obdrží faktúru, osvedčenie a žiadosť o úhradu. Tieto doklady musí do 15 kalendárnych dní od konca kurzu odovzdať na ÚPSVaR, kde je zapísaný.

9. Do 30 dní od obdržania potrebných dokumentov preplatí úrad práce poskytovateľovi úhradu za absolventa kurzu.

Ak uchádzač ukončí kurz predčasne a na základe opodstatnených (a uznaných) dôvodov, ÚPSVaR mu preplatí iba absolvovanú časť.

Záujemca nemá nárok na príspevok v prípade, ak:

  • počas doby rekvalifikácie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • predčasne ukončí rekvalifikačný kurz bez závažných dôvodov,
  • v stanovenom termín po ukončení kurzu nepredloží potrebné doklady.

Ak patríte medzi evidovaných uchádzačov o zamestnanie a neviete si rady, kam ďalej, prípadne sa chcete preškoliť a rozšíriť si obzory, rekvalifikačný kurz je pre vás určite vhodnou voľbou.

Pre zjednodušenú ilustráciu celého procesu žiadania o príspevok na rekvalifikačný kurz si pozrite priloženú infografiku.

Deväť krokov, ako získať príspevok na rekvalifikačný kurz

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Podporte nás

Páči sa Vám NitraOnline.sk a naša práca? Podporte nás...

Suma:
 EUR

Spolupracujeme s

 

Najnovšie firmy

TV program:


get('twitter')) == 1) { ?>