09242023ned

Školstvo

Fakulta prírodných vied na UKF v Nitre otvorila učebňu vybavenú dotykovými technológiami

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

NITRA 30. apríla 2015 - Zvyšovať digitálne zručnosti budúcich pedagógov už počas ich štúdia na vysokej škole tak, aby prichádzali do praxe schopní využívať pri výučbe nové technológie, je cieľom projektu ŠKOLA NA DOTYK UNIVERZITA.

Fakulta prírodných vied na UKF v Nitre otvorila učebňu vybavenú dotykovými technológiami


Deň Zeme pod drobnohľadom Žiackej vedeckej ekologickej konferencie na UKF v Nitre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

NITRA 16. apríla 2015 - Pri príležitosti Dňa Zeme sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre po prvýkrát realizuje pilotný projekt Žiackej vedeckej ekologickej konferencie. Tá sa bude konať dňa 22.4.2015 so začiatkom o 9:00 v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Deň Zeme pod drobnohľadom Žiackej vedeckej ekologickej konferencie na UKF v Nitre

Deň otvorených dverí na SPŠ stavebnej v Nitre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

spss-logo 20131201 1449099845"Dňa 6. decembra 2013 (piatok) organizuje Deň otvorených dverí Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre. Každoročne táto akcia priláka do priestorov školy okolo 300 deviatakov, z ktorých mnohí neskôr skutočne prejavia záujem o štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre. V prvý decembrový piatok od 8:00h až do 12:00h, SPŠS Nitra poodhalí mnoho zo svojho zákulisia. Deviatakom bude poskytnuté množstvo dôležitých informácií, pričom škola na svojej pôde rada uvíta nielen žiakov, ale aj ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl."

 

Existencia školy sa začala 1. septembra 1952. V školskom roku 1952/53 škola otvorila prvé tri triedy s celkovým počtom žiakov 122. Zrod školy aj napriek vtedajšej konjunktúre slovenského stavebného priemyslu nebol ľahkým procesom. Vo svojich počatkoch sa táto výchovno - vzdelávacia inštitiúcia borila s personálnymi a technickými problémami, nemajúc vlastné sídlo ani učebné priestory. Aj napriek týmto problémom sa v školskom roku 1955/56 uskutočnili prvé  úspešné maturitné skúšky, v ktorých maturovalo 95 študentov.

spss4 20131201 1316751615

V súčasnosti na škole študuje cca 507 žiakov v 3 študijných odboroch v 19 triedach. Škola aktuálne poskytuje tieto študijné odbory:

staviteľstvo

geodézia, kartografia a kataster

Pre jednotlivé predmety sú vybudované špecializované učebne a to:

rysovne, integrované učebne na projektovanie v grafických systémoch, učebne špecializované na výučbu odborných predmetov s podporou počítačovej techniky, odborné učebne na výučbu ekonomicky a staticky zameraných predmetov, jazykové učebne. Technika v odborných učebniach sa postupne podľa možností a požiadaviek vymieňa a dopĺňa, tak aby spĺňala náročne požiadavky vyučovacieho procesu.

spss3 20131201 1296652844

Pre viac informácii navštívte domovskú stránku SPŠ stavebná v Nitre, alebo facebookovú stránku.

TV program: