02262024pon

UKF v Nitre spolupracuje na výstave Slováci v Rumunsku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

NITRA / MARTIN 26. apríla 2016 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Slovenské národné múzeum v Martine pripravili výstavu Slováci v Rumunsku. Cieľom je predstaviť našich krajanov v Rumunsku prostredníctvom máp, textov, bohatého audiovizuálneho materiálu a trojrozmerných predmetov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.

UKF v Nitre spolupracuje na výstave Slováci v Rumunsku

Vedomie o existencii krajanov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, či v Chorvátsku, o ich živote a kultúre, je na Slovensku vo všeobecnosti slabé. Výsledkom intenzívnej inštitucionálnej spolupráce je dokumentácia sídel s obyvateľstvom slovenskej národnosti v Rumunsku. Vernisáž kultúrno-výchovne a popularizačno-vedne zameraného podujatia sa uskutoční 28. apríla 2016 o 16. hod. v SNM v Martine – Etnografické múzeum a bude sa konať do 30. augusta 2016.

Kultúrny program zabezpečili naši krajania z DZSČ v Rumunsku. Vizuálnu dokumentáciu pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre dopĺňajú fotografie a dokumentárne filmy z rodinných archívov a z fondov Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Vystavený dokumentačný materiál vrátane úžitkových aj dekoratívnych predmetov reflektuje materiálno-technologickú kultúru, rodinný a spoločenský život, obyčajové tradície aj umeleckú tvorbu v lokalitách so slovenským osídlením v geograficky odlišných oblastiach Rumunska – v Bukovine, Satmárskej a Marmarošskej župe, Bihorskej a Salajskej župe, v Aradskej župe a v Banáte.

Zohľadňuje vzťah kultúry a prírodného prostredia, vplyvy príslušníkov s inou etnickou a konfesionálnou príslušnosťou aj vývoj v čase. Predstavuje významné kultúrne inštitúcie, najmä Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, slovenské gymnáziá v Bodonoši aj v Nadlaku a kultúrne tradície ako súčasť a predpoklad slovenskej etnickej identity.

Výstava prezentuje aj produkciu nadlackého Vydavateľstva Ivan Krasko. Odborná literatúra z oblasti tradičnej kultúry, osvetovej, pedagogickej a spolkovej činnosti, učebnice, časopisy, prozaické diela aj poézia slovenských autorov kompletizujú obraz o živote, kultúre a o významných osobnostiach našej národnostnej menšiny v Rumunsku. Pripravený katalóg je vhodným čítaním pre všetky kategórie návštevníkov.

Viac informácií: https://slovacivrumunsku.info/
zdroj a fotografia: UKF Nitra

POZRITE SI TIEŽ:

Nitrianske Kultúrne potulky privítajú činorodého umelca Samuela Spišáka

Výnimočné partnerstvo UKF v Nitre s nórskou a islandskou univerzitou

UKF v Nitre medzi desiatimi percentami najvýkonnejších vysokých škôl na svete

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

TV program: